Ban lãnh đạo
 • Lục Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   nguyena@tentinh.gov.vn
 • Hoàng Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thu Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0975633269
  • Email:
   hoangvanhoa8686@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều