Ban lãnh đạo
 • Nông Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ
  • Điện thoại:
   0985525648
  • Email:
   hoangta@tentinh.gov.vn
 • Nghiêm Thanh Nhị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng, phó bí thư Chi bộ
  • Email:
   hahuya@tentinh.gov.vn
 • Tran A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0935.077000
  • Email:
   trana.truong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

Tin tức
Tin đọc nhiều