Ban lãnh đạo
 • Đàm Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2006

 • Nguyễn Văn Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   06556432123
  • Email:
   luub@tentinh.gov.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều