Ban lãnh đạo
 • Nông Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ
  • Điện thoại:
   0985525648
  • Email:
   hoangta@tentinh.gov.vn
 • Nghiêm Thanh Nhị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng, phó bí thư Chi bộ
  • Email:
   hahuya@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0987656789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều